DRAWING WORKS Projects Info

×
Exterior view

 

Exterior view

 

Exterior view

 

Exterior view

 

Exterior view

 

Exterior view

 

 

 

 

Model

 

On site

 

 

제목 안성 시민 문화 캠퍼스
설계 김영배 장기쁨  서현지
용도 문화 및 집회시설
위치 안성시 동본동  +
면적 220 ㎡
규모 지하1층 지상 1층
기간 2024. 02 - 2024. 06
협력 일맥구조  진경  이플랜이엔지 
발주 안성시
진행 진행중

 

 

청유소